Logo

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening voor baby's en peuters met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage (of inkomenstarief) betalen een ouderbijdrage die gebaseerd is op hun inkomensgegevens.

Toch kan er in bepaalde omstandigheden nood zijn aan een afwijking op het op basis van het aanslagbiljet of inkomen berekende inkomenstarief. Sinds 1 april 2014 hebben ouders in bepaalde gevallen recht op een individueel verminderd tarief.

De meerderheid van de ouders kan hun recht op een herberekening van het inkomenstarief en op een individueel verminderd tarief laten gelden via Mijn Kind en Gezin, zonder extra tussenkomst van het OCMW. Toch blijft er nog een kleine groep van ouders over die niet gevat zijn onder één van de categorieën die automatisch recht geven op een individueel verminderd tarief en voor wie het betalen van de berekende bijdrage op basis van het inkomen toch financieel onhaalbaar is. Dan heeft het OCMW een opdracht. Het OCMW kan beslissen om een OCMW-tarief toe te kennen als blijkt dat het voor de ouder financieel onmogelijk is om het berekende of individueel verminderde inkomenstarief te betalen.

Het OCMW kan een ouder ofwel :

  • het recht geven op een het minimumtarief: van 6,24 euro.
  • het recht geven op het standaard minimumtarief van 3,74 van euro.
  • het recht geven op het laagst mogelijke tarief, dit bedraagt 1,97 euro.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de bovenstaande tarieven