Logo

Inclusieve kinderopvang

‘Inclusieve kinderopvang’ betekent dat kinderen met en zonder een specifieke zorgbehoefte, samen worden opgevangen. Kinderen met een zorgbehoefte zijn kinderen die door medische en/of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig hebben, ook al is de diagnose niet meteen vastgesteld. Ook ouders van een kind met een specifieke zorgvraag moeten vlot opvang kunnen vinden binnen een redelijk afstand van de woon- en werkplaats. Ouders kunnen met hun vragen rond opvang voor hun kind met specifieke zorgbehoefte bij het CIK terecht.

Contact:

Centrum Inclusieve Kinderopvang

Ruddershove 4

8000 Brugge

T 050 32 75 53

arlette.mattheeuws@cikbrugge.be